สุขภาพดี วิถีไทย ตอน เตือนภัยไขมันตกค้างในร่างกาย

คุณหมอต้นจะมาเตือนภัยไขมันตกค้างในร่างกายเราได้อย่างไร และวิธีการด… source